Utbildningar

utbildningar inom arbetsmiljö

Våra medarbetare inom de olika områden har som mål att verksamhetsanpassa utbildningarna till er verksamhet utifrån de riktlinjer och föreskrifter som finns. Kontakta oss gärna

- Ergonomi

- Bättre arbetsmiljö (BAM)

- Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM)

- Organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA)

- Hälsofrämjande ledarskap

- Ohälsosam arbetsbelastning (stress)

- Hjärt- och lungräddning (HLR)

- Härdplast utbildning (AFS 2022:1)

- Hantering av Kemiska produkter