Medicinska kontroller

MEDICINSKA KONTROLLER - AFS 2019:3

De mediciska kontrollerna syftar till att skapa säkrare arbetsplatser och skydda hälsan för arbetstagarna samt förtydliga kraven på arbetsgivarna.

- Vibrationer

- Handintensivt arbete

- Nattarbete

- Allergiframkallande kemiska produkter

- Fibrosframkallande damm (asbest, vissa oorganiska fibrer, kvarts)

- Arbete med bly, kadmium, kvicksilver

- Klättring med stor nivåskillnad,

- Rök- och kemdykning

- Dykeriarbete

arbetsmiljöundersökningar på arbetsplatsen

Med rätt klimat mår vi bättre, mår vi bättre orkar vi mer och trivs bättre oavsett om det är på jobbet eller med familj och vänner.

Ett felaktigt klimat bidrar till sämre arbetsförmåga, vi både tänker och observerar sämre vilket ökar risken för misstag och olyckor.

synundersökning

AFS 1998:5 6§

Vid arbete mer än en timme per dag framför bildskärm bör arbetstagare erbjudas synundersökning.

Vid behov remmiterar vi vidare till optiker.

Ljud

AFS 2005:16

Arbetstagare som utsätts för buller ska regelbundet erbjudas en hörselundersökning.

Finns behov av hörsel-hjälpmedel hjälper vi till att söka stöd för det.

I samarbete med Ondemove kan vi erbjuda TYR - en modern hörselapparat på marknaden.

ventilation

afs 2009:2 16-28§

Inomhusluften påverkar hur vi mår! Vi andas in flertal liter luft varje dag och den mesta luften vi andas in är i inomhusmiljö.

Dålig ventilation orsakar ofta huvudvärk och trötthet.

värme

AFS 1997:2

Någonstans mellan 20-22 grader upplever de flesta är en bra temperatur när vi är passiva eller mindre aktiva.

Drag och kyla kan ge upphov till ergonomiska problem, medan för hög temperatur lättare gör oss uttorkade med huvudvärk och trötthet som följd.