Ledarskap och organisation

Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Ledarskap kan beskrivas som en social process där en person engagerar andra i att genomföra en gemensam uppgift. Källa: Wikipedia


Vad är egentligen ett bra ledarskap? Ibland kan det vara nyttigt att gå tillbaka till grunderna och påminna sig om de verkligt viktiga egenskaperna som utgör ledarskapets kärna.

Att vara ledare eller chef innebär många utmaningar. Då räcker det inte alltid att vara erfaren och kunna sitt område. För ett bra ledarskap behövs också rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.

saluta företaghälsa skräddarsyr ledarskapsutbildningar

- Vilket stöd behöver ni på er arbetslats för att skapa en miljö där medarbetarna kan, vill och vet hur de prestarar hållbart och säkert över tid?

rätt Förutsättningarna

för en chef att göra ett bra jobb påverkas av bland annat:

  • Antal medarbetare per chef
  • Om verksamheten är utspridd eller geografiskt sammanhållen
  • Tillgången till administrativt stöd och expertstöd av olika slag
  • Uppdragsdialog med närmsta chef

Hälsofrämjande ledarskap

Hälsofrämjande ledarskap handlar om att skapa bra arbetsvillkor för sina medarbetare.


När man jobbar salutogent: fångar man det som främjar hälsa

omorganisation

Ett företag som vill omorganisera så hållbart som möjligt ska satsa på ett tydligt ledarskap, förebyggande hälsoprogram och delaktighet

OSA (AFS 2015:4)

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.