Hälsoundersökning

EVIDENSBASERADE HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Att erbjudas hälsoundersökning via sin arbetsplats är både vanligt och uppskattat av de medarbetare som får möjlighet till det. Vem vill inte ha koll på sin egen hälsa?

Men effekterna av hälsoundersökningar kan också vara mycket mer än en individuell hälsostatus där följden blir positiva effekter för hela organisationen - om det görs på rätt sätt.

Hälsoundersöking BAS

I Hälsoundersökning BAS vill vi genom tidig upptäckt öka möjligheten att förebygga ohälsa och vid behov sätta in tidiga insatser som skapar förutsättningar till en hållbar arbetshälsa med välmående medarbetare.


För mer information om vad som ingår, pris mm,

varmt välkommen att kontakta oss.hälsoundersökning - Tillval

. För bästa resultat, anpassar vi hälsoundersökningen utifrån era önskemål och branschspecifika lagkrav

Synkontroll

Synfel kan ge huvudvärk och trötthet i ögonen, särskilt vid synkrävande arbete. Kontrollen genomförs som en screening och omfattar både avstånd och närseende. Remiss till optiker skrivs om avvikelse noteras. Enligt AFS 1998:5 6§ bör anställda som arbetar framför datorn mer än en timme om dagen regelbundet eller vid upplevda besvär erbjudas en synkontroll.


Hörselkontroll

En viktig kontroll för den som utsätts för buller i arbetet. Men även för den som själv upplever hörselproblem.

Enligt AFS 2005:16 16§..

Vid behov kan ev stöd för arbetshjälpmedel sökas om audiogram visar betydande nedsättning som utgör hinder

i det dagliga arbetet.

Spirometri

En spirometer, mäter hastighet och volym på utandningsluften. Lungornas funktion bör framför allt testas på alla som utsätts för kemikalier i form av gaser och damm.


Provtagningar

Lipidstatus (blodfetter)

Njur- och leverstatus

PSA (prostata)

TSH (sköldkörtelns funktion)

Antikroppstest Covid-19


Övriga provtagningar enligt överenskommelse.


nyanställning

En nyanställnings-undersökning kan utföras enligt era önskemål och kan innehålla exempelvis provtagning, syn- och hörselundersökning, lungfunktion, blodtryck, och ergonomisk funktionsbedömning.