VÅRA TJÄNSTER

”SALUTA erbjuder tjänster som rustar företag för dagens utmaningar.

Vi utgår från ett främjande perspektiv och insatser baseras på forskning och evidens

arbetsmiljö

Företag som har arbetsgivaransvar måste förhålla dig till lagar och föreskrifter gällande verksamhetens fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Saluta hjälper företag att integrera arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i er dagliga verksamhet. vi erbjuder även utbildningar och kurser inom  tex: Hjärt- och lungräddning, BAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Heta arbeten, Ergonomi.


rehabilitering

Våra insatser vid rehabilitering bygger även här på forskning och evidens. Här kan du som kund känna dig trygg och bekväm med att ett kompetent team står till Ert förfogande

  • Åter i arbete
  • Arbetsförmågebedömning
  • Rehabilteringsutredning
  • Arbetsplatsinriktad rehabilitering (ny!)
  • Fysioterapi

hälsoundersökning

Hälsoundersökningarna anpassas utifrån era branschspecifika lagkrav och önskemål. 

Allt från enklare blodprover till mer omfattande provtagningar, konditionstester, funktionella fysiska bedömningar, kroppsmätningar, motiverande hälsosamtal mm kan erbjudas i hälsoundersökningen.

Hälsokontrollerna utförs av erfarna Företagssköterskor, läkare, fysioterapeuter och Rehabilitering- och massageterapeuter

organisationsförändring

Organisationsförändring kan vara svårt och leder inte alltid till det man har tänkt sig. Även om de flesta organisationsförändringar börjar bra rinner ofta mycket ut i sanden. Trots goda ambitioner och rikligt med råd i litteraturen om hur man går tillväga är det lätt att bli fast i fallgropar och dilemman. Med Salutas kunskap och erfarenheter undviker företag att gå i fällor och kan hantera de utmaningar som följer på organisationsförändring i praktiken. 

friskvård

Att främja hälsa är något vi på SALUTA brinner lite extra för. Vi har många olika aktiviteter som passar för ett enstaka tillfälle till att vara mer regelbundet såsom ett hälsoabonnemang med olika aktiviteter anpassade efter behov och verksamhet.

Exempel på aktiviteter är:  Föreläsningar, Massageterapi, Micropauser, Mindfullness, Grupp- och personlig träning, Coaching, Qi-gong mm.

krishantering

Kriser inträffar i varje människas liv när man drabbas av något som man inte är förberedd på, känslomässigt eller handlingsmässigt. Att drabbas av sjukdom, en olycka eller att förlora en anhörig är exempel på sådana situationer.

Saluta kan erbjuda 24-tim jour (abonnemang) till stöd vid enskild händelse om något oförutsett skulle inträffa.

Hälsolots


Enligt föreskrifter som ska förebygga psykiska ohälsa och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen erbjuder Saluta Företagshälsa en ny tjänst. Den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa som leder till sjukskrivningar har ökat drastiskt de senaste åren men kan med hjälp av Hälsolotsen förändras.

Detta är en exempeltext för att visa hur det kan se ut. Du kan själv ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum.

medarbetar

undersökning

Hur mår dina medarbetare?

För att öka förutsättningarna att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt behöver du som arbetsgivare förstå alla delar av din organisation

arbetsrelaterad stress

Vilka signaler på ohälsa bör jag som arbetsgivare vara uppmärksam på? 

Hur bemöter jag en medarbetare som inte mår väl? 

Denna situation kan vara mycket laddad och känslig, Vi på SALUTA finns här som stöd om behov uppstår. Att agera på tidiga signaler på ohälsa ökar individens förutsättningarna att snabbare återfå god hälsa..