Våra kompetenser

”SALUTA erbjuder tjänster som möter dagens utmaningar med ett nytt förhållningssätt. 

Vi utgår från ett främjande perspektiv är möjligheter står i fokus istället för hinder och

där förutsättningar ges så ALLA medarbetare får möjlighet att prestera hållbart över tid"


Våra insatser bygger på  forskning och evidens


HÄLSOLOTS-nyhet!

MÖJLIGHETER OCH STÖD VID OHÄLSA

Ett verktyg för arbetsgivaren för effektiv frånvarohantering.

Vanliga problem idag när en medarbetare inte mår väl är att stöd saknas för att fånga upp i ett tidigt skede. Ibland saknas även kännedom hos arbetsgivare och medarbetare om vilka stöd som finns.

- Salutas Hälsolots fångar upp och landar problemet ett tidigt stadie, dessutom ges vägledning om hur situationen kan hanteras.

hälsoundersökning

Hälsoundersökningarna anpassas utifrån era branschspecifika lagkrav och önskemål. 

Allt från enklare blodprover till mer omfattande provtagningar, konditionstester, funktionella fysiska bedömningar, kroppsmätningar, motiverande hälsosamtal mm kan erbjudas i hälsoundersökningen.

Hälsokontrollerna utförs av erfarna Företagssköterskor, läkare, fysioterapeuter och Rehabilitering- och massageterapeuter

arbetsmiljö

Vilka arbetsmiljökrav ställs på Er verksamhet och bransch?

Företag som har arbetsgivaransvar måste förhålla dig till lagar och föreskrifter gällande verksamhetens fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö. 

Saluta hjälper företag att integrera arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i er dagliga verksamhet.

SALUTA har även utbildningar och kurser inom  tex: Hjärt- och lungräddning, BAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Heta arbeten, Ergonomi.
krishantering

Kriser inträffar i varje människas liv när man drabbas av något som man inte är förberedd på, känslomässigt eller handlingsmässigt. Att drabbas av sjukdom, en olycka eller att förlora en anhörig är exempel på sådana situationer.

Saluta kan erbjuda 24-tim jour (abonnemang) till stöd vid enskild händelse om något oförutsett skulle inträffa.

Nyhet - Kurs!

vad innebär Hälsofrämjande ledarskap?

HUR kan ni använda detta i arbetslivet och vilka möjligheter innebär det för Er verksamhet? Innehållet bygger på aktuell forskning och är anpassat till att möta dagens utmaningar i arbetslivet. Marie Lydell, forskare och lektor i Hälsa i arbetslivet är en av kursledarna

För chefer som har ett ledaransvar eller ledningsgrupp. 4 halvdagar under 2019,

friskvård

Att främja hälsa är något vi på SALUTA brinner lite extra för. Vi har många olika aktiviteter som passar för ett enstaka tillfälle till att vara mer regelbundet såsom ett hälsoabonnemang med olika aktiviteter anpassade efter behov och verksamhet.

Exempel på aktiviteter är:  Föreläsningar, Massageterapi, Micropauser, Mindfullness, Grupp- och personlig träning, Coaching, Qi-gong mm.

organisationsförändring

Organisationsförändring kan vara svårt och leder inte alltid till det man har tänkt sig. Även om de flesta organisationsförändringar börjar bra rinner ofta mycket ut i sanden. Trots goda ambitioner och rikligt med råd i litteraturen om hur man går tillväga är det lätt att bli fast i fallgropar och dilemman. Med Salutas kunskap och erfarenheter undviker företag att gå i fällor och kan hantera de utmaningar som följer på organisationsförändring i praktiken. 

rehabilitering

Våra insatser vid rehabilitering bygger även här på forskning och evidens. Här kan du som kund känna dig trygg och bekväm med att ett kompetent team står till Ert förfogande

  • Åter i arbete
  • Arbetsförmågebedömning
  • Rehabilteringsutredning
  • Arbetsplatsinriktad rehabilitering (ny!)
  • Fysioterapi

psykisk hälsa

Vilka signaler på ohälsa bör jag som arbetsgivare vara uppmärksam på? 

Hur bemöter jag en medarbetare som inte mår väl? 

Denna situation kan vara mycket laddad och känslig, Vi på SALUTA finns här som stöd om behov uppstår. Att agera på tidiga signaler på ohälsa ökar individens förutsättningarna att snabbare återfå god hälsa..