Möjligheter och stöd vid ohälsa

- Saluta har verktyg för att fånga upp och hantera ohälsa i ett tidigt skede

Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp i tid.

Hur fångar ni som företag upp signaler på ohälsa hos medarbetare?

”Saluta samtal”

Kartläggande- och tidigt bedömningssamtal vid ohälsa

kartlägggande samtal

Syftet med ett kartläggande samtal är att fånga upp medarbetare som av någon anledning känner att de inte mår väl i ett tidigt skede. Efter överenskommelse bokar Saluta in medarbetaren för ett kartläggande samtal där vi genom olika frågeställningar kartlägger nuläge och sammanställer detta. I samråd med medarbetaren och arbetsgivaren (om vi kommer fram till att ett fortsatt stöd behövs) görs en plan tillsammans för vilket stöd medarbetaren är i behov av framåt för att inte drabbas av ohälsa och sjukskrivning alt korta sjukskrivningstid.