Möjligheter och stöd vid ohälsa

- Saluta har verktyg för att fånga upp och hantera ohälsa i ett tidigt skede

Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp i tid.

Hur fångar ni som företag upp signaler på ohälsa hos medarbetare?

”Saluta samtal”

Kartläggande- och tidigt bedömningssamtal vid ohälsa

kartlägggande samtal

Syftet är att fånga upp medarbetare som av någon anledning känner att de inte mår väl i ett tidigt skede. Medarbetaren har då möjlighet att kontakta oss direkt utan att meddela er som arbetsgivare. Saluta bokar in medarbetaren för ett kartläggande samtal där vi genom olika frågeställningar kartlägger nuläge och sammanställer detta. I samråd med medarbetaren och arbetsgivaren (om vi kommer fram till att ett fortsatt stöd behövs) görs en plan tillsammans för vilket stöd medarbetaren är i behov av framåt för att inte drabbas av ohälsa och sjukskrivning alt korta sjukskrivningstid.

hälsolots