Hälsoekonomi

Lönsamt att satsa på hälsa?

Visste du att…

… en medarbetare som röker är sjuk i genomsnitt 8 dagar mer per år. Dessa sjukdagar tillsammans med rökpauserna beräknas kosta arbetsgivaren i genomsnitt  45 000 kr per rökare och år.

… en medarbetare med sömnproblem kostar cirka 35 000 kronor per år i frånvaro och lägre produktivitet.

… en medarbetare med alkoholproblem minskar sin produktivitet med 25 procent.

… en medarbetare som har dålig kondition, definierad som en maximal syreupptagningsförmåga på under 2 liter/minut, kan endast använda 20-25 procent av sin maximala kapacitet under en åttatimmars arbetsdag.

… en medarbetare som upplever arbetsmiljöproblem minskar sin produktivitet med 30-40 procent per arbetad timme.

… en korttidssjukfrånvarodag kostar cirka 10 procent av månadslönen.


Värt besväret att förebygga och arbeta strategiskt med dessa frågor?