Välkommen till Saluta Företagshälsa


samarbeta med Saluta företagshälsa

Så roligt att du har hittat till oss på Saluta företaghälsa. Vi har bred erfarenhet av olika branscher och storlek på företag.

När vi börjar ett samrbetet med nya kunder börjar vi med att träffas, gärna på er arbetsplats för att se er verksamhet och få en uppfattning av era behov och önskemål

Att vara kund hos Saluta innebär att ni förutom att ni har tillgång till all vår kompetens (offert vid förfrågan), är välkomna att delta i olika träffar där vi berättar om nyheter och aktuella frågor kring arbetsmiljö etc, nyhetsbrev ca 4ggr/år samt årliga avstämningar.

När ni anlitar oss för uppdrag offereras och faktureras detta separat.


Saluta är en kundorienterad och hälsofrämjande företagshälsa som värderar våra kunders önskemål och behov högt. Genom skräddarsydda upplägg kan vi möta olika veksamheters specifika behov. Salutas organisation och långsiktighet i kombination med ett hälsofrämjande perspektiv är styrkor och egenskaper som möjliggör ett nära kundsamarbete med flexilibla upplägg för bästa resultat.

FÖRMÅNSBESKATTNING

Den 1 juli 2018 infördes att hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren är avdragsgill men ska förmånsbeskattas av arbetstagaren. Skattefrihet gäller fortfarande vid insatser som företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering.

Undantaget gäller också hälsoundersökningar som i huvudsak syftar till att göra det möjligt att förebygga och spåra sjukdom samt har en koppling till arbetsmiljön.

Då vi inom företagshälsovården alltid har en koppling till arbetsmiljön, även vid hälsoundersökning så är de som tidigare en skattefri förmån som är avdragsgill och inte behöver förmånsbeskattas av medarbetaren.