Välkommen att börja samarbeta med oss


hur vill ni samarbeta med er företagshälsa?

Vår erfarenhet vid besök hos både ny och befintlig kund är att uppdragen ofta landar i samma kategori som tidigare. Utan att arbetsgivaren funderar så mycket VARFÖR hen köper vissa tjänster, exempelvis hälsoundersökningar. Ofta görs beställningarna i någon form av rutin.

Saluta är en kundorienterad och hälsofrämjande företagshälsa som vill vi få våra kunder att verkligen tänka till vad företaget egentligen behöver. Med hjälp av väl sammansatta frågor tar vi gemensamt reda på syfte och nyttan med insatser som vi utför.

Frågorna i kombination med hälsoekonomiska beräkningar utgör en tydlig och överskådlig struktur med våra insatser på företaget.