Välkommen att börja samarbeta med oss


hur vill ni samarbeta med er företagshälsa?

Vår erfarenhet vid besök hos både ny och befintlig kund är att uppdragen ofta landar i samma kategori som tidigare. Utan att arbetsgivaren funderar så mycket VARFÖR hen köper vissa tjänster, exempelvis hälsoundersökningar. Ofta görs beställningarna i någon form av rutin.

Saluta är en kundorienterad och hälsofrämjande företagshälsa som vill vi få våra kunder att verkligen tänka till vad företaget egentligen behöver. Med hjälp av väl sammansatta frågor tar vi gemensamt reda på syfte och nyttan med insatser som vi utför.

Frågorna i kombination med hälsoekonomiska beräkningar utgör en tydlig och överskådlig struktur med våra insatser på företaget.

FÖRMÅNSBESKATTNING

Förmån av privat hälso- och sjukvård beskattas från 1 juli 2018 gäller inte företagshälsovård

Efter den 1 juli 2018 så innebär ändringen att hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren blir avdragsgill och ska förmånsbeskattas hos den anställde.

Skattefrihet gäller fortfarande vid insatser som företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering.När det gäller hälsoundersökningar så är undersökningar som i huvudsak syftar till att göra det möjligt att förebygga och spåra sjukdom förmånsbeskattade, alltså de som bara har fokus på sjukdomar och inga frågor om arbetsmiljön. Då vi inom företagshälsovården alltid har en koppling till arbetsmiljön även vid hälsoundersökning så är de som tidigare en skattefri förmån som kan dras av och inte behöver förmånsbeskattas.