I vilken fas befinner sig ditt företag och medarbetare sig i?

Främja hälsa

Boosta personalen med hälosfrämjande aktivite-ter, tex:

  • Återhämtning
  • Funktionell rörlighetsträning
  • Mindfullness, Qigong
  • Olika aktivitetsutmaningar
  • Inspirerande föreläsning i kombina-tion med frukost, lunch eller mellis.

Förebygg

Mycket korttidsfrånvaro? Svårt att få ihop livspusslet? Finns misstanke om ohälsa?


Genom ett kartläggande samtal och eventuell provtagning görs en samlad bedömning över vilka stöd medarbetaren behöver för att återfå arbetsfömågan så hen inte utvecklar ohälsa och hamnar i sjukskrivning.

Sjukfrånvaro

Har du eller din personal blivit sjuk? Ger alltid ett sjukintyg rätt tll sjuklön?


Vid upprepad korttids-frånvaro hjälper vi till med ett 1a dagsintyg.

Vi kan även vara stöd till medarbaren under sjuk-skrivningstiden. Utifrån diagnos och funktions-nedsättning görs en plan framåt. Tex samtalsstöd, sjukgymnastik,livsstils-rådgivning samt treparts-möte för att även involvera arbetsgivaren i processen.

Rehabilitering

Hur kan vi få till en effektiv återgång till arbetet?


Vägen tillbaka kan se olika ut beroende på tex arbetsuppgifter, diagnos, aktivitetsbegränsning mm.

Vår Rehabkoordinator hjälper er att samordna insatser så att vägen tillbaka blir så bra som möjlig.

Nedan ser ni olika stöd och expertiser att söka när du som arbetsgivare agerar för att öka välmående och förbygga ohälsa.

Prata gärna med oss på Saluta om något stöd kan vara aktuellt för er.

försäkringskassan

ARBETSPLATS-INRIKTAT REHABILITERiNGS-STÖD

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag som du kan få för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Bidraget täcker hälften av dina kostnader när du anlitar en extern anordnare, till exempel från företagshälsovården


https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/ersattningar-och-bidrag/arbetsplatsinriktat-rehabiliteringsstod?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7ynW_EsCOffXCDMjDpDoiAzWBY_OQ-pJeoPaAjKl8idp-Wb_9SY34dIaArnmEALw_wcB

försäkringskassan

arbetshjälpmedel


Om du har en funktions-nedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälp-medel för att kunna arbeta så kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Det bidraget kallas för bidrag till arbetshjälpmedel. Du kan också få bidrag till att göra en expertundersökning för att ta reda på vilket hjälpmedel du behöver.https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/ersattningar-och-bidrag/bidrag-till-arbetshjalpmedel

afa

rehabiliterings-stöd


Ett ekonomiskt stöd som främjar friska arbetsplatser. Som arbets-givare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Det är du som arbetsgivare som ansöker och du kan ansöka för en anställd som är i behov av rehabilitering i förebyggande syfte eller för att kunna komma tillbaka i arbete.

https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/rehabiliteringsstod/rehabiliteringstod/

capio movement

specialist-

bedömning röntgen

I samarbete med Capio movement och specialistläkare inom ortopedi

kan vi erbjuda olika röntgen-undersökningar, ortopedi samt bedömningar vid besvär inom rörelseapparaten.

Saluta utfärdar en skriftlig remiss och därefter kallar Capio Movement till ett mottagningsbesök.
"Om personalen mår bra, mår företaget bra"