Hälsolots

- Ett verktyg för effektiv frånvarohantering och tidiga insatser

MÖJLIGHETER OCH STÖD VID OHÄLSA

Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp hen i ett tidigt skede.

Salutas Hälsolots hjälper till att fånga upp signalerna och vägledning ges om hur situationen kan hanteras.