Aktuellt

Här ser du vad som händer och är på gång hos oss!

Digital Ergonomi workshop och utb.

Exempel på innehåll:

Vad är att ”sitta rätt”?

Hållning och andning

Var får man oftast besvär och skador och hur kan man förebygga?

Sammanfattning med övningar.

Det är alltså hög tid att identifiera de vanligaste ergonomi-fällorna hemma då det är arbetsgivaren som har ansvar för ergonomin vid hemarbete.

Antikroppstest

Kvalitativ analys av Covid-19 Serologisk laboratorietest, dä analys och diagnostik av prover genomförs på ett Ackrediterad laboratorium godkänd av SWEDAC med special-kompetens inom Covid-19 och anti-kroppar.

Även provtagnign av PCR-test och Antigentest går att boka hos oss.

Rehabkoordinator

I linje med Saluta Företagshälsa vision om att tidiga insatser och tillgänglighet skapar en hållbar arbets-hälsa kan nu iännu större utsträckning genom vår Rehabiliteringskoordinator hjälpa ert företag med att samordna insatser vid rehabilitering.


Vi erbjuder även Kartläggande- och tidigt bedömnings-samtal vid ohälsa med efterföljande insatser, åter-koppling och uppföljning.

.Läs mer under Tidiga insatser

Minska smittan

Coronapandemin har fått oss att hålla avstånd och tvätta händerna. Men glöm inte bort hur viktigt det är med ventilation och vädring på jobbet.

Det kan minska risken för smitt-spridning, inte bara när det gäller coronaviruset.

https://www.av.se/inomhusmiljo/luft

Inspirationsfrukost

Gör som Morups förnster och NCC mfl och låt oss komma till er och bjuda på frukost och samtidigt inspirera med-arbetarna till hållbar hälsa genom att göra fler hälso-samma val i vardagen.

Allt fler företag jobbar aktivt med att öka frisknärvaron då välmående med-arbetare leder till ökad trivsel, produk-tivitet och hållbar arbetshälsa..

Jayway är ett av företagen som vi på Saluta Företagshälsa har förmånen att samarbeta med. Jayway är ett modernt IT-företag där förutsättningar skapas för välmående medarbetare att prestera hållbart över tid.

Arbetsplatsinriktat stöd är ett ekonomiskt bidrag från FK till arbets-givare som vill arbeta främjande. Det gäller även för medarbetare som behöver stöd i någon form för att undvika ohälsa eller korta tiden för sjuk-frånvaro.

Saluta är en godkänd anordnare av denna insats som vi ser har en positiv effekt för både hälsan och lönsamhetenpå företag.

Hörselkontroll

Nu erbjuder Saluta hörselkontroll med en av marknadens modernaste audiometrer. Arbetar ni i en bullrig miljö så ska medarbetarna erbjudas hörsel-kontroll regelbundet.

Företagssjuk-gymmnast Erica Sicard håller här en skräddarsydd ergonomiutbildning för medarbetarna på Amaranten Clarion hotell.

Behöver ni en ergonomi genom-gång eller utbildning på er arbetsplats?

Oskar Hansson (VVS) och Saluta har inlett ett samarbete för olika arbetsmiljö-mätningar inom:

Injustering och mätning av ventilationssysten, temperatur-, och ljudmätningar samt OVK och OVK-åtgärder.