AKTUELLT

Här ser du vad som händer och är på gång hos oss!

Arbetsrelaterad stress

Inbjudan till frukostträff 24 april

Förebygg arbetsrelaterad stess

En frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och resurser som står till buds för arbetet.

Höga krav behöver inte vara skadliga men en del uppgifter behöver balansera

Nya lokaler!

Som många har sett och hört är vi sedan dec-18 på plats i våra härlig lokaler på

Norra Vägen 13 i Halmstad.

Varmt välkommen till oss!

Frukostträff Hälsa på arbetsplatsen.

Här fick våra gäster ta del av kunskp inom arbetsrelaterade områden där

Möjlighet att förebygga finns tex ergonomi

utb/förebyggande, rehab och prehab samt hälsoundersökning.

Jayway är ett av företagen som vi på Saluta Företagshälsa har förmånen att samarbeta med. Jayway är ett modernt IT-företag där förutsättningar skapas för välmående medarbetare att prestera hållbart över tid.

Arbetsplatsin-riktad rehabili-tering

Ekonomiskt stöd från FK till arbetsgivare som vill arbeta främjande eller har medarbetare som behöver stöd i någon form för att undvika ohälsa eller korta tiden för sjukfrånvaro.

Träffade dessa härliga med-arbetarepå Ung Företag-samhet för uppföljning. Kreativa som de är har de utmanat sig själva att få in med rörelser i vardagen genom "Snuffice". Heja er!

Hörselkontroll

Nu erbjuder Saluta hörselkontroll med en av marknadens modernaste audiometrer. Arbetar ni i en bullrig miljö så ska med-arbetarna erbjudas hörselkontroll regelbundet.

Företagssjuk-gymmnast Erica Sicard håller här en skräddarsyddergonomi utbildning för medarbetarna på Amaranten Clarion hotell.

Behöver ni en ergonomi genomgång eller utbildning på er arbets-plats?

Hälsolotsen

Ny tjänst att förebygg att ohälsa. Enligt föreskrifter som ska före-bygga psykisk ohälsa och förbättra arbetsmiljön på arbets-platsen.

MyNeeds som första Företagshälsa i Sverige är vi stolta att kunna erbjuda My Needs i Ledarskps-utveckling.

"Få ökad förståelse för dig själv och varför männi-skor gör som de gör"

Vad, hur och varför?

Inspirationsfrukost

”Vi bjöd in Camilla från Saluta företagshälsa för att inspirera våra medarbetare till bättre hälsa genom att göra fler hälsosamma val. Vi på Morups fönster jobbar aktivt med att öka frisknärvaron hos oss och ser detta som ett viktigt led i vårt friska företag. Dessutom bjöd hon på en oerhört god och näringsriktig frukost”

Johanna Christoffersson, Produktionsledare,

Morups fönster