Aktuellt

Här ser du några kunder som vi arbetar med samt vad som händer och är på gång hos oss!

INBJUDAN TILL KURS I HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP

- VAD, HUR OCH VARFÖR?

Var med och rusta dig för framtidens utmaningar i arbetslivet!


Nytt from 1juli 2018

Arbetsplatsinriktad Rehabilitering - Möjligheter för arbetsgivare

Ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan till arbetsgivare som vill arbeta främjande med sina medarbetares hälsa eller har medarbetare som behöver stöd i någon form för att undvika ohälsa eller korta tiden för sjukfrånvaro. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer och ser hur Ni kan ta del av detta.

Nya lokaler!

Som många har sett och hört är vi sedan dec-18 på plats i våra härlig lokaler på

Norra Vägen 13 i Halmstad.

Varmt välkommen till oss!

Som första Företagshälsa i Sverige är vi stolta att kunna erbjuda verktyget MyNeeds vid ledarskpsutveckling.

"Vill du få ökad förståelse för dig själv, för andra och få svar på frågan: Varför gör människor som de gör?

Tänk om du visste vad som motiverar och driver dina medarbetare, så att du kan skapa bättre förutsättningar för en mer välmående personal som trivs på jobbet."

Vill du veta mer om MyNeeds, hör av er till oss!

Vilken givande förmiddag i Göteborg när bla Skandia visade otroliga resultat och exempel på proaktiva och tidiga insatser på arbetsplatser! Det är till stor del genom det hälsofrämjande arbetet företagen skapar förutsättningar för välmående medarbetare. Effekter av detta blir bl.a. mindre personalomsättning, lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet, engagemang och lönsamhet mm😊. Vill ni på er arbetsplats veta mer, varmt välkomna att kontakta oss!

Träffade dessa härliga personer idag på Ung Företagsamhet och pratade om att främja sin hälsa i vardagen för att kunna prestera hållbart över tid. Hälsa är så mycket mer än ett löppass på lunchen och morötter😊. Tack för idag!

Frukostträff 11 sept

Arbetsgivarens möjligheter vid ohälsa.

Pia Ryberg, Försäkringskassan Arbetsplatsinriktade Rehabiliteringsstöd.

Sandra Ståhl (arbetsmiljökonsult) Hur arbetsgivare kan integrera det vardagliga arbets-miljöarbetet i daglig verksamheten.

Tack för en bra start på dagen!


Vår kompetenta och härliga Företags-sjukgymmnast Erica von Sicard håller här en ergonomi utbildning för medarbetarna på Amaranten Clarion hotell.

Har ni behov av en genomgång av ergonomin på er arbetsplats?Erica skräddarsyr utbildningen utifrån Ert företags förutsättningar och utmaningar!

Hälsolotsen

Ny tjänst kommer att lanseras i slutet av november. Det är ett stöd till arbetsgivaren och medarbetaren att hantera ohälsa och frånvaro men ger även möjligheter att jobba proaktivt med detta.

Jayway

Vi på Saluta Företagshälsa är tacksamma över förtroendet att få inleda ett samarbete med Jayway. Jayway är ett modernt IT-företag där man satsar på välmående medarbetare som samtidigt ges möjlighet att prestera hållbart över tid.

Hörselkontroll

Nu erbjuder vi på Saluta hörselkontroller med en av marknadens modernaste audiometrer med touchscreen och patientdata hanterare. Om behov finns hjälper vi dig med ansökningar till hjälpmedel inom detta.