Aktuellt

Här ser du några kunder som vi arbetar med samt vad som händer och är på gång hos oss!

INBJUDAN TILL KUNDSEMINARIE

- HÄLSA PÅ ARBETPLATSEN DEN 18 JANUARI

Saluta Företagshälsa bjuder in till kundseminare där Ni som företagare kommer stå i centrum.

Målet är att ge Er nya insikter, kunskap och möjligheter till att möta dagens utmaningar kopplat till verksamheten.

Salutas team kommer under korta workshop att presentera sig och berätta syfte, mål och vilka effekter ni kan förvänta er vid insatser inom deras respektive kompetensområde

Passa på att ta del av aktuell forskning och kunskap inom bl.a. arbetsmiljö, rehab, hälsofrämjande ledarskap mm.


Kostnadsfritt - Begränsat antal platser

Nytt from 1juli 2018

Arbetsplatsinriktad Rehabilitering - Möjligheter för arbetsgivare

Ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan till arbetsgivare som vill arbeta främjande med sina medarbetares hälsa eller har medarbetare som behöver stöd i någon form för att undvika ohälsa eller korta tiden för sjukfrånvaro. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer och ser hur Ni kan ta del av detta.

Nya lokaler!

Renoveringen är i full gång i våra nya lokaler på Norra Vägen 13.

I slutet november kommer dessa att stå klara för Saluta och vårt teamet och givetvis alla våra kunder!

Varmt välkommen till oss!

Vilken givande förmiddag i Göteborg när bla Skandia visade otroliga resultat och exempel på proaktiva och tidiga insatser på arbetsplatser! Det är till stor del genom det hälsofrämjande arbetet företagen skapar förutsättningar för välmående medarbetare. Effekter av detta blir bl.a. mindre personalomsättning, lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet, engagemang och lönsamhet mm😊. Vill ni på er arbetsplats veta mer, varmt välkomna att kontakta oss!

Träffade dessa härliga personer idag på Ung Företagsamhet och pratade om att främja sin hälsa i vardagen för att kunna prestera hållbart över tid. Hälsa är så mycket mer än ett löppass på lunchen och morötter😊. Tack för idag!

Frukostträff 11 sept

Arbetsgivarens möjligheter vid ohälsa.

Pia Ryberg, Försäkringskassan Arbetsplatsinriktade Rehabiliteringsstöd.

Sandra Ståhl (arbetsmiljökonsult) Hur arbetsgivare kan integrera det vardagliga arbets-miljöarbetet i daglig verksamheten.

Tack för en bra start på dagen!


Vår kompetenta och härliga Företags-sjukgymmnast Erica von Sicard håller här en ergonomi utbildning för medarbetarna på Amaranten Clarion hotell.

Har ni behov av en genomgång av ergonomin på er arbetsplats?Erica skräddarsyr utbildningen utifrån Ert företags förutsättningar och utmaningar!

Hälsolotsen

Ny tjänst kommer att lanseras i slutet av november. Det är ett stöd till arbetsgivaren och medarbetaren att hantera ohälsa och frånvaro men ger även möjligheter att jobba proaktivt med detta.

Jayway

Vi på Saluta Företagshälsa är tacksamma över förtroendet att få inleda ett samarbete med Jayway. Jayway är ett modernt IT-företag där man satsar på välmående medarbetare som samtidigt ges möjlighet att prestera hållbart över tid.

Hörselkontroll

Nu erbjuder vi på Saluta hörselkontroller med en av marknadens modernaste audiometrer med touchscreen och patientdata hanterare. Om behov finns hjälper vi dig med ansökningar till hjälpmedel inom detta.