Aktuellt

Här ser du vad som händer och är på gång hos oss!

Oskar Hansson (VVS) och Saluta har inlett ett samarbete för olika arbetsmiljö-mätningar inom:

Injustering och mätning av ventilationssysten, temperatur-, och ljudmätningar samt OVK och OVK-åtgärder.

Vi är mycket glada över samarbetet och därmed kunna erbjuda våra kunder dessa tjänster.

Inspirationsfrukost

”Vi bjöd in Camilla från Saluta för att inspirera våra medarbetare till bättre hälsa genom att göra fler hälso-samma val. Vi på Morups fönster jobbar aktivt med att öka frisknärvaron hos oss och ser detta som ett viktigt led i vårt friska företag. Dessutom bjöd hon på en oerhört god och näringsriktig frukost”

Johanna Christoffersson, Produktionsledare,

Morups fönster

Jayway är ett av företagen som vi på Saluta Företagshälsa har förmånen att samarbeta med. Jayway är ett modernt IT-företag där förutsättningar skapas för välmående medarbetare att prestera hållbart över tid.

Arbetsplatsinriktat stöd är ett ekonomiskt bidrag från FK till arbets-givare som vill arbeta främjande. Det gäller även för medarbetare som behöver stöd i någon form för att undvika ohälsa eller korta tiden för sjuk-frånvaro.

Saluta är en godkänd anordnare av denna insats som vi ser har en positiv effekt för både hälsan och lönsamhetenpå företag.

Träffade dessa härliga med-arbetarepå Ung Företagsamhet för uppföljning. Kreativa som de är har de utmanat sig själva att få in med rörelser i vardagen genom "Snuffice". Heja er!

Hörselkontroll

Nu erbjuder Saluta hörselkontroll med en av marknadens modernaste audiometrer. Arbetar ni i en bullrig miljö så ska medarbetarna erbjudas hörsel-kontroll regelbundet.

Företagssjuk-gymmnast Erica Sicard håller här en skräddarsydd ergonomiutbildning för medarbetarna på Amaranten Clarion hotell.

Behöver ni en ergonomi genom-gång eller utbildning på er arbetsplats?

Hälsolots

Ny tjänst som hjälper företag att förebygg att ohälsa.

Den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa som leder till sjuk-skrivningar har ökat drastiskt de senaste åren men kan med hjälp av Hälsolotsen vändas.


MyNeeds som första Företagshälsa i Sverige är vi stolta att kunna erbjuda My Needs i Ledarskps-utveckling.

"Få ökad förståelse för dig själv och varför människor gör som de gör"

Nya lokaler!

Som många har sett och hört är vi sedan dec-18 på plats i våra härlig lokaler på

Norra Vägen 13 i Halmstad.

Varmt välkommen till oss!