SALUTA FÖRETAGSHÄLSA

"Tillgänglighet och tidiga insatser skapar förutsättningar för säker arbetsmiljö och hållbar arbetshälsa där medarbetare vet, kan och vill prestera över tid"

Saluta Företagshälsa är en privat företagshälsa med ett stort engagemang och bred kompetens.

Tiillsammans med våra kunder vill vi bygga långsiktiga relationer och skapa förutsättningar till välmående arbetsplatser. Tjänsterna vi erbjuder inom företagshälsovård grundar sig på forskning och evidens.

nyheter på saluta företagshälsa

Frukostträff 8nov

Tidiga signaler

Ta del av vad arbetsgivare och närmsta chef bör uppmärksamma när det gäller tidiga tecken på ohälsa hos medarbetare. Tips på signaler att uppmärksamma och hur ni fångar upp medarbetaren och agera i tid. Öka förut-sättningarna att förebygga för att undvika att ohälsa utvecklas och leder till sjukfrånvaro.

GODKÄND ANORDNARE

Vi på Saluta Företagshälsa är godkända av AFA att hålla arbetsmiljö-utbildningar där chefer och skyddsombud beviljas stöd för olika utbildningar. Stödet innebär att ni som företag kan få upp till 70% av utbildnings-kostnaden betald.

Några av de utbildningar vi erbjuder är:

- Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM)

- Nödläges- och krishanteringsutbildning

- Hälsofrämjande ledarskap

- Organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA)

- Psykosocialt Säkerhetsklimat.

företags-

SKÖTERSKA

Saluta söker ytterligare en företags- distrikts eller leg. Sköterska


Vill du veta mer om tjänsten?Välkommen att höra av dig så träffas vi gärna på ett förutsättningslöst möte.


camilla@saluta.se
RUM ATT HYRA


Möjlighet finns för dig som arbetar inom hälsa och kan komplettera vår Företagshälsa att hyra rum i våra fräscha lokaler på Spikgatan 16 i Halmstad.

I hyran ingår förutom ett fint rum, tillgång till väntrum, mötesrum, utbildningslokal, gym, internet, larm, el, fri parkering och trevliga kollegor 😊.

vaccinering


Efter den 7/11 kan vi hjälpa till med vaccinering av säsongsinfluensa för era medarbetare.


Företagsmassage


Är det något som ni har funderat på att erbjuda era medarbetare?


Kontakta oss gärna då vi håller på att utveckla denna tjänst.

Så ser vi hur vi framåt kan hitta ett upplägg som motsvarar era behov och önskemål.

Affecta

psykiatri

Ett samarbete med Affecta Psykiatri är inlett för att snabbt kunna agera på ohälsa som har sitt ursprung i djupare orsaker för att kunna hjälpa medarbetar tillbaka snabbare till en fungerande arbetsvardag.Damm-och kvartsmätning

Vi har under våren utvecklat vår kompetens och utbud med bla. Damm- och Kvartsmätningar enligt gällande föreskrifter.


Vid arbete där hygieniska gränsvärden uppnås har arbetsgivaren en skyldighet att anordna medicinska kontroller. enligt AFS 2019:3

arbetsmiljö


De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte bara lagkrav utan skapar goda förutsättningar till ökad frisknärvaro, produktivitet samt hållbar och säker arbetshälsa.


hälsa i arbetslivet

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.

hälsounder-

sökning

Syftet med en hälsoundersökning är att genom tidig upptäckt öka möjligheten att vid behov sätta in åtgärder i tid för att undvika att ohälsa utvecklas..

Vissa brancher kräver lagstadgade medicinska undersökningar

Tidiga insatser


Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp i tid.

Tidiga och proaktiva insatser både förebygger ohälsa och förbättrar arbetsmiljön och välmåendet på arbetsplatsen.