SALUTA FÖRETAGSHÄLSA

"Tillgänglighet och tidiga insatser skapar förutsättningar till en hållbar arbetshälsa"

Saluta Företagshälsa är en privat företagshälsa med ett stort engagemang och som värdesätter de personliga kontakterna. Vi vill tillsammans med våra kunder bygga långsiktiga relationer och skapa välmående arbetsplatser.


SALUTA Företagshälsa erbjuder tjänster inom företagshälsovård som grundar sig på forskning och evidens.

Gott nytt 2021

Vi på Saluta Företagsälsa tackar för det gångna året och ser fram emot ett välmående och hälsofrämjande år tillsammans med våra kunder och samarbetspartner.

Coronavirus och Arbetsmiljö

Tips för dig som jobbar hemma


Om en arbetstagare behöver arbeta hemma på grund av risken för covid-19 har arbetsgivaren fortfarande ansvar för att arbets-tagarens arbetsmiljö är säker. Även till exempel belysning och ergonomi behöver tänkas på. Tex kan tätare pauser för att röra på sig behövas. (AFS 2009:2)


Systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat att göra en riskbedömning där du ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta dina anställda för coronaviruset och sjukdomen covid-19.
Kvalitativ analys av Covid-19 Antikroppar


Serologisk laboratorietest, dä analys och diagnostik av prover genomförs på ett Ackrediterad laboratorium med specialkompetens inom Covid-19 och antikroppar. Antikroppstesterna följer Folkhälso-myndighetens och Smittskydds-institutets rekommendationer. Testerna är certifierade och CE-märkta.

Tidiga insatser - Sjukt lönsamt!

Tack alla ni som kom till oss i morse och tog del av denna frukostträff där några i Saluta Företagshälsas team pratade om hur arbetsgivare kan identifiera tidiga signaler på ohälsa, ge stöd till chefer att hantera bla frånvaro, samtalsstöd i olika händelser. Även lite nytt kring handintensiva arbeten, forskning om hjärnhälsa och inte minst den humana och ekonomiska vinningen av främjande insatser hann vi med denna morgon.

Hur jobbar ni främjande på er arbetsplats?

Har ni rutiner för att agera på ohälsa i ett tidigt skede?

Välkommen att kontakta oss för ett lönsamt möte

AFS 2019:3

Tillkommande yrkesgrupper som kan komma att omfattas av de nya föreskrifterna är bland annat lokalvårdare, montörer, kassörskor, slaktare eller de som arbetar vid löpande band.

Det är de som utför arbetsmoment som innebär snabba handledsrörelser med kraft i olika riktningar som kan öka risken för belastningsskador där.

Sedan tidigare gäller de medicinska kontrollerna för de som arbetar med allergiframkallande ämnen, fibrosframkallande damm, klättring med stor nivåskillnad, dyk- och rökarbete, arbete med bly, kadmium och kvicksilver samt nattarbete. För några grupper krävs tjänstbarhetsintyg. Nytt är även att alla egenföretagare och nagelteknologer omfattas av dessa föreskrifter. Är du osäker på vad som gäller för er verksamhet?

Välkommen att kontakta oss så reder vi ut det.

Rehabiliteringskoordinator

I linje med Saluta Företagshälsa vision om att tidiga insatser och tillgänglighet skapar en hållbar arbetsmiljö kan vi i ännu större utsträckning genom vår Rehabiliteringskoordinator hjälpa ert företag med att samordna insatser vid rehabilitering.


Vi erbjuder vi även Kartläggande- och tidigt bedömningssamtal vid ohälsa med efterföljande insatser, återkoppling och uppföljning.

.Läs mer under Tidiga insatser

arbetsmiljö


De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte endast lagkrav. Detta leder även till ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och inte minst ökad lönsamhet.hälsa i arbetslivet

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.


hälsounder-

sökning

Syftet med en hälsoundersökning är att genom tidig upptäckt,öka möjligheten att både kunna förebygga ohälsa och att vid behov kunna sätta in åtgärder i tid som leder till en förbättrad hälsa. Vissa brancher kräver lagstadgade medicinska undersökningar

Tidiga insatser &

tillgänglighet

Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp i tid.

Tidiga och proaktiva insatser både förebygger ohälsa och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Hur fångar ni som arbets-givare upp signaler på ohälsa?