Tillgänglighet och tidiga insatser

- Skapar förutsättningar till bättre arbetshälsa. 

saluta företagshälsa

SALUTA Företagshälsa erbjuder tjänster inom företagshälsovård som grundar sig på forskning och evidens. Vi hjälper företag att rusta sig för morgondagens utmaningar där förutsättningar skapas så ALLA medarbetare får möjlighet att prestera hållbart och säkert över tid.

Inbjudan till frukostträff

Välkomna till oss på Saluta Företagshälsa och vår frukostträff i ämnet arbetsrelaterad ohälsa

• Onsdag den 24 april kl. 7.30 - 8.45

• Plats: Norra Vägen 13, Halmstad

• Vi bjuder på frukost

arbetsmiljö


De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte endast lagkrav. Detta leder även till ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och inte minst ökad lönsamhet.hälsa i arbetslivet

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.


kartläggning

Genom att kartlägga ert företags behov och förutsättningar utifrån den bransch ni verkar i så skräddarsyr vi upplägg som är anpassat till er verksamhet. Med vårt kompetenta team har vi ett stort utbud av tjänster inom företagshälsans alla delar.


hälsolots


Ett verktyg att hjälpa företag att förebygga psykisk ohälsa och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen är Hälsoplotsen som Saluta erbjuder. Den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa som leder till sjukskrivningar har ökat drastiskt de senaste åren men kan med tidig insats förebyggas