Välkommen till Saluta företagshälsa

Saluta Företagshälsa är en privat företagshälsa med ett stort engagemang och bred kompetens.

Tillsammans med våra kunder vill vi bygga långsiktiga relationer och skapa förutsättningar till välmående arbetsplatser. Tjänsterna vi erbjuder inom företagshälsovård grundar sig på forskning och evidens.


"Tillgänglighet och tidiga insatser skapar förutsättningar för säker arbetsmiljö och hållbar arbetshälsa där medarbetare vet, kan och vill prestera över tid"

nyheter på saluta företagshälsa


ny medarbetare


Vi är mycket glada över att få hälsa Anne välkommen till vårt team på Saluta.

Anne jobbar som företagssköterska ,

vilket hon har gjort de senaste 35 åren!Damm-och kvartsmätning

Behöver ni hjälp med Damm- och Kvartsmätningar i er verksamhet?


Vid arbete där hygieniska gränsvärden uppnås har arbetsgivaren en skyldighet att anordna medicinska kontroller. enligt AFS 2019:3


Välkommen att höra av er för vidare diskussion

GODKÄND ANORDNARE

arbetsmiljöutbildning

Afa försäkring

Saluta Företagshälsa är godkända av AFA att hålla arbetsmiljöutbildningar där chefer och skyddsombud beviljas stöd för olika utbildningar. Stödet innebär att ni som företag kan få upp till 70% av utbildnings-kostnaden betald. Några av de utbildningar vi erbjuder är:

- Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM)

- Hälsofrämjande ledarskap

- Organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA)

- Psykosocialt Säkerhetsklimat.

Frukostträff

minska stillasittandet

Det blev en lyckad start på dagen med många tips och råd för att minska det långvariga stillavarandet.

Vi fick ta del av senaste forskningen inom detta område, rekommendationer, faktorer som ökar motivation, gällande föreskrifter och självklart lite rörelse avbrott.

Tack alla ni som kom till oss!

Företagsmassage


Nu finns det möjlighet att via Saluta erbjuda era medarbetare behandlande massage ink triggerpunkts behandling och töjningar vid behov. För bästa resultat återkopplar massörerna i samråd med medarbetaren eventuella. behov av vidare insats för att åtgärda besvär och förbygga belastnings-skador. med ibland efterföljande eventuell sjukskrivning. Massagen utförs antingen på er arbetsplats eller hos oss på Saluta.

HLR-utbilding


Våra HLR-utbildningar är mycket uppskattade av många kundföretag. De hålls av erfarna ambulans sjuksköterskor med många års erfarenhet från akutvård och

liknande situationer

arbetsmiljö


De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte bara lagkrav utan skapar goda förutsättningar till ökad frisknärvaro, produktivitet samt hållbar och säker arbetshälsa.


hälsa i arbetslivet

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.

hälsounder-

sökning

Syftet med en hälsoundersökning är att genom tidig upptäckt öka möjligheten att vid behov sätta in åtgärder i tid för att undvika att ohälsa utvecklas..

Vissa brancher kräver lagstadgade medicinska undersökningar

Tidiga insatser


Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp i tid.

Tidiga och proaktiva insatser både förebygger ohälsa och förbättrar arbetsmiljön och välmåendet på arbetsplatsen.