Välkommen till Saluta företagshälsa

Saluta Företagshälsa är en privat företagshälsa med ett stort engagemang och bred kompetens.

Tillsammans med våra kunder vill vi bygga långsiktiga relationer och skapa förutsättningar till välmående arbetsplatser. Tjänsterna vi erbjuder inom företagshälsovård grundar sig på forskning och evidens.


"Tillgänglighet och tidiga insatser skapar förutsättningar för säker arbetsmiljö och hållbar arbetshälsa där medarbetare vet, kan och vill prestera över tid"

nyheter på saluta företagshälsa

Frukostträff

17 januari

Minska stillasittandet

Det blev en lyckad start på dagen med många tips och råd för att minska det långvariga stillavarandet.

Vi fick ta del av senaste forskningen inom detta område, rekommendationer, faktorer som ökar motivation, gällande föreskrifter och självklart lite rörelse avbrott.

Tack alla ni som kom till oss!

GODKÄND ANORDNARE

Vi på Saluta Företagshälsa är godkända av AFA att hålla arbetsmiljö-utbildningar där chefer och skyddsombud beviljas stöd för olika utbildningar. Stödet innebär att ni som företag kan få upp till 70% av utbildnings-kostnaden betald.

Några av de utbildningar vi erbjuder är:

- Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM)

- Nödläges- och krishanteringsutbildning

- Hälsofrämjande ledarskap

- Organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA)

- Psykosocialt Säkerhetsklimat.

RUM ATT HYRA


Möjlighet finns för dig som arbetar inom hälsa och kan komplettera vår Företagshälsa att hyra rum i våra fräscha lokaler på Spikgatan 16 i Halmstad.

I hyran ingår förutom ett fint rum, tillgång till väntrum, mötesrum, utbildningslokal, gym, internet, larm, el, fri parkering och trevliga kollegor 😊.


Damm-och kvartsmätning

Vi har under våren utvecklat vår kompetens och utbud med bla. Damm- och Kvartsmätningar enligt gällande föreskrifter.


Vid arbete där hygieniska gränsvärden uppnås har arbetsgivaren en skyldighet att anordna medicinska kontroller. enligt AFS 2019:3

Företagsmassage


From v. 3 kommer det att finnas tider att boka hos massage-terapeuterna Niklas och Åsa.

För bästa resultat kommer massörerna i samråd med medarbetaren återkoppla ev. behov av vidare insats för att arbeta förebyggande och undvika långdragna besvär och eventuell sjukskrivning.Affecta

psykiatri

Ett samarbete med Affecta Psykiatri är inlett för att snabbt kunna agera på ohälsa som har sitt ursprung i djupare orsaker för att kunna hjälpa medarbetar tillbaka snabbare till en fungerande arbetsvardag.arbetsmiljö


De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte bara lagkrav utan skapar goda förutsättningar till ökad frisknärvaro, produktivitet samt hållbar och säker arbetshälsa.


hälsa i arbetslivet

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.

hälsounder-

sökning

Syftet med en hälsoundersökning är att genom tidig upptäckt öka möjligheten att vid behov sätta in åtgärder i tid för att undvika att ohälsa utvecklas..

Vissa brancher kräver lagstadgade medicinska undersökningar

Tidiga insatser


Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp i tid.

Tidiga och proaktiva insatser både förebygger ohälsa och förbättrar arbetsmiljön och välmåendet på arbetsplatsen.