Tillgänglighet och tidiga insatser

- Skapar förutsättningar till bättre arbetshälsa. 


Saluta Företagshälsa

saluta företagshälsa

SALUTA Företagshälsa erbjuder tjänster inom företagshälsovård som grundar sig på forskning och evidens. Vi hjälper företag att rusta sig för morgondagens utmaningar där förutsättningar skapas så ALLA medarbetare får möjlighet att prestera hållbart och säkert över tid.

SALUTA drivs av verksamhetsansvarig Camilla Larsson i samarbete med olika professioner.

företag

Anledningen till att folk blir sjuka idag är kanske inte att man har missat löppasset på lunchen,

även om friskvårdsinsatser för personalen är viktiga.

I Arbetslivet är det andra faktorer som orsakar ohälsa. När vi pratar om hälsa i arbetslivet är det inte enbart individen som är i fokus utan hela arbetsplatsen och dess organisation.


Ledarskap

Saluta företagshälsa erbjuder även stöd i ledarskapet. Målet med våra kurser är att stärka chefer till att leda sig själva och sina team utifrån ett hälsofrämjande ledarskap, vilket skapar förutsättningar till välmående medarbetare och företag.

medarbetare

Medarbetare idag har andra utmaningar än vad man hade för ca 30 år sedan. Då var det på den fysiska hälsan som fokus låg, Idag är det den psykiska hälsa i kombination med stillasittande och ofta högt ställda krav som är några av de stora utmaningarna företag och medarbetare står inför. Det är ofta strukturen på organisationsnivå som behöver ses över till att börja med.


tillgänglig    kunnig    uppmärksam    långsiktig    hållbar    trygg 

Reportage i hallandsposten 4 dec - saluta företagshälsa - Hälsolots

arbetsmiljö


De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte endast lagkrav. Detta leder även till ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och inte minst ökad lönsamhet.hälsa i arbetslivet

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.


Kompetenser


Genom att kartlägga ert företags behov och förutsättningar utifrån den bransch ni verkar i så skräddarsyr vi upplägg som är anpassat till er verksamhet. Med vårt kompetenta team har vi ett stort utbud av tjänster inom företagshälsans alla delar.

hälsolots


Denna tjänst är hjälper medarbetaren och arbetsgivaren att på ett mycket enkelt och snabbt sätt komma i kontakt med den kompetens som bäst lämpar sig för personens sjukskrivningsorsak.

En snabb återkoppling och insats ökar förutsättningarna att korta sjuktiden.