SALUTA FÖRETAGSHÄLSA

"Tillgänglighet och tidiga insatser skapar förutsättningar för säker arbetsmiljö och hållbar arbetshälsa där medarbetare vet, kan och vill prestera över tid"

Alla arbetsplatser kan genom hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete skapa en god arbetshälsa med välmående medarbetare som vet, vill och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och hållbart sätt. Genom tydlighet, förväntningar och återkoppling ökar känslan av delaktighet som leder till ökad trivsel, produktivitet och frisknärvaro.


Saluta Företagshälsa är en privat företagshälsa med ett stort engagemang och som värdesätter de personliga kontakterna.

Vi vill tillsammans med våra kunder bygga långsiktiga relationer och skapa välmående arbetsplatser.

Vi erbjuder tjänster inom företagshälsovård som grundar sig på forskning och evidens.

nyheter på saluta företagshälsa

Stöd vid frånvaro

Dag 1-7

Vid frånvaro kontaktar Företagssköterskan medarebetaren för rågivning och planering framåt.

Kontakta oss för mer information om upplägg och villkor

Hälsorådgivning

digitalt eller fysiskt

Möjlighet till hälsorådgivning online är nu tillgänglig. (går givetvis att träffas fysiskt). Utifrån dina förutsättningar lägger vi upp en plan för att nå dina mål.


Det går även att välja till en hälsocheck för att kunna mäta resultaten över tid.

1a dagsintyg

1a dagsintyg vid frånvaro


Företagssköterskan kontaktar medarbetaren för rådgivning och bedömning av nuläget. Därefter utfärdas ett intyg om symptom visar att funktions- och aktivitetsbegränsningen är påverkad.

Detta intyg gäller dock inte för ersättning från FK.

GODKÄND ANORDNARE AV ARBETSMILJÖ UTBILDNINg

Vi på Saluta Företagshälsa är nu godkända av AFA att hålla arbetsmiljö-utbildningar där chefer och skyddsombud nu kan beviljas stöd för olika utbildningar. Stödet innebär att ni som företag endast behöver betala hälften av kostnaden för utbildningen. Några av de utbildningar vi erbjuder är:

- Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM)

- Nödläges- och krishanteringsutbildning

- Hälsofrämjande ledarskap

- Kränkande särbehandling


Kontakta oss för mer information om vilka fler utbildningar vi erbjuder, upplägg och villkor

Digital workshop och utbildning i ERGONOMI

Vår första digitala workshop och utbildning i ergonomi för distans- och hemarbete är nu genom-förd och var mycket uppskattad. Vi tackar m4 Solution för uppdraget och förtroendet att få genomföra workshopen hos dem.


En mycket uppskattad och skräddasydd digital workshop för oss på m4 Solutions med företagssjukgymnasten och ergonomen Erica Sicard. Vi fick med oss välbehövda enkla tips och övningar som kommer göra vår arbetsdag och fritid till den bättre. Proffsiga Erica bjöd även in till härliga skratt.”

Carolina Grasselli, Ekonomi/HR, m4 Solutions AB


pcr-antigen-och antikropptest Reseintyg

PCR-och Antigentesterna följer Folkhälso-myndighetens och Smittskyddsinstitutets rekommenda-tioner. Alla tester är certifierade och CE-märkta.

De laboratorium som utför våra analyser är godkända av SWEDAC.


Pris ink. reseintyg

Pcr-test: 1450kr

Antigentest 650kr


Det går även att köpa snabbtester utan intyg.

att agera på tidiga signaler på ohälsa

Att uppmärksamma signaler på ohälsa är inte alltid så enkelt. Då det finns alltifrån konkreta signaler så som upprepad korttids-frånvaro, till mer diffusa signaler som att med-arbetaren upplever hög stress, sover dåligt och prioriterar bort åter-hämtning.

Korttidssjukfrånvaron är den största kostnaden för arbetsgivaren men även den frånvaro som är svårast att komma åt,


Här finns det mycket att tjäna på (ekonomi, produktivitet, ohälsa, goodwill etc.) om man som arbetsgivare har rutiner vid dessa tillfällen och kan fånga upp och stötta medarbetarna. Stöd från Försäkringskassan finns att söka för dessa insatser när företagshälsan kopplas in.

EVIDENSBASERAD HÄLSOUNDERSÖKNING

Att erbjudas hälsoundersökning via sin arbetsplats är både vanligt och uppskattat av de medarbetare som får möjlighet till det. Vem vill inte ha koll på sin egen hälsa? Men effekterna av hälso-undersökningar kan också vara mycket mer än en individuell hälsostatus där följden blir positiva effekter för hela organisationen - om det görs på rätt sätt.

Om ni inte redan har planerat in kommande hälsoundersökningar på arbetsplatsen så kan det vara en god idé att göra slag i saken. Se det som en investering i dina medarbetares hälsa och en möjlighet för er som arbetsgivare att hitta tidiga tecken på ohälsa som kan åtgärdas i god tid så att en sjukskrivning med efter-följande konsekvenser kan undvikas.

AFS 2019:3

Tillkommande yrkesgrupper kommer att omfattas av de nya föreskrifterna är bland annat lokalvårdare, montörer, kassörskor, slaktare eller de som arbetar vid löpande band. Det är yrkesgrupper som utför arbetsmoment där snabba handledsrörelser med kraft i olika riktningar kan öka risken för belastningsskador. Sedan tidigare gäller de medicinska kontrollerna för de som arbetar med allergiframkallande ämnen, fibrosframkallande damm, klättring med stor nivåskillnad, dyk- och rökarbete, arbete med bly, kadmium och kvicksilver samt natt-arbete. För några av dessa grupper krävs tjänstbarhetsintyg. Nytt är även att alla egenföretagare och bla nagelteknologer omfattas av dessa föreskrifter. Är du osäker på vad som gäller för er verksamhet?

Välkommen att kontakta oss så reder vi ut det.

arbetsmiljö


De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte endast lagkrav. Detta leder även till ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och inte minst ökad lönsamhet.hälsa i arbetslivet

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.


hälsounder-

sökning

Syftet med en hälsoundersökning är att genom tidig upptäckt,öka möjligheten att både kunna förebygga ohälsa och att vid behov kunna sätta in åtgärder i tid som leder till en förbättrad hälsa. Vissa brancher kräver lagstadgade medicinska undersökningar

Tidiga insatser &

tillgänglighet

Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp i tid.

Tidiga och proaktiva insatser både förebygger ohälsa och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Hur fångar ni som arbets-givare upp signaler på ohälsa?