Välkommen till Saluta Företagshälsa

Saluta Företagshälsa är en privat företagshälsa med ett stort engagemang och bred kompetens.


Vår tillgänglighet, erfarenhet och tidigt agerande vid tecken på ohälsa skapar goda förutsättningar för en säker arbetsmiljö,

hållbar hälsa och välmående medarbetare på er arbetsplats

nyheter på saluta företagshälsa

ändringsföreskrift afs 2022:1


Från den 24e augusti i år gäller ett nytt EU-krav på utbildning vid hantering av 2-komponenta färgprodukter. Vi är i gång med dessa utbildningar som vi anpassar efter er verksamhet.arbetsmiljö

Arbetsmiljöpeppen & AFA

Nytt för i höst är att förutom stöd finns att söka från AFA har Prevent Arbetsmiljöpeppen.

Det är ett stipendium (max 30`) som kan sökas av företaget och ska användas till en kunskaps-höjande aktivitet. Tex föreläsning eller utbildning om arbetsmiljö, kanske är det balansen mellan jobb och fritid, arbetsrelaterad psykisk ohälsa ur företagets perspektiv eller hur en riskbedömning går till?

Saluta erbjuder verksamhetsanpassade utbildningar,. Välkommen att höra av er för mer information.

Förebygg vibrationsskador


Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser.

Syftet är att höja kunskapen för

att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.

Projektet pågår 2023 till 2025.

https://www.av.se/nyheter/2023/stor-satsning-for-att-forebygga-vibrationsskador/?utm_campaign=Nyhetsbrev%20nr%203%20-%2028%20mars%202023%20&utm_content=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis-nyhetsbrev

Kom i gång gruppUnder hösten kommer vi löpande starta upp ”Kom i gång” grupper för personer som behöver stöd i att hitta motivation till ökad rörelse och hållbar hälsa.

I programmet som stäcker sig över 6 månader ingår bland annat besök hos Företagssköterska inför och efter avslutad kurs, individuell kartläggning av rörelse, kost oh livsstil med ett personligt upplägg samt 10 gruppträningar och ett individuellt träningsprogram för hemmaträning.

Ekonomiskt stöd finns att söka för denna kurs.


Frukostträff

OSa(2015:3) & Ländryggsbesvär

Så roligt med så stor uppslutning på vår frukost träff idag!

Mattias (Leg Psykolog) berättade om vilket bra verktyg OSA är för ett stödjande ledarskap och positiva effekter av detta.

Erica (sjukgymnast/ergonom) förklarade på ett proffsigt men enkelt sätt vad våra ryggar behöver för att må väl.


Vi har regelbundna träffar för våra kunder där aktuella ämnen tas upp, nästa frukost träff är den 21 september.

arbetsmiljö


De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte bara lagkrav utan skapar goda förutsättningar till ökad frisknärvaro, produktivitet samt hållbar och säker arbetshälsa.


hälsa i arbetslivet

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.

hälsounder-

sökning

Syftet med en hälsoundersökning är att genom tidig upptäckt öka möjligheten att vid behov sätta in åtgärder i tid för att undvika att ohälsa utvecklas..

Vissa brancher kräver lagstadgade medicinska undersökningar

Tidiga insatser


Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp problem i tid.

Tidiga och proaktiva insatser både förebygger ohälsa och förbättrar arbetsmiljö och välmående på arbetsplatsen.