Välkommen till Saluta företagshälsa

Saluta Företagshälsa är en privat företagshälsa med ett stort engagemang och bred kompetens.

Tillsammans med våra kunder vill vi bygga långsiktiga relationer och skapa förutsättningar till välmående arbetsplatser. Tjänsterna vi erbjuder inom företagshälsovård grundar sig på forskning och evidens.


"Tillgänglighet och tidiga insatser skapar förutsättningar för säker arbetsmiljö och hållbar hälsa i arbetet över tid.

nyheter på saluta företagshälsa

Semestertider
Vi har stängt för semester mellan v 28-31.


Frukostträff

OSa,ledarskap & Ländryggsbesvär


Så roligt med så stor uppslutning på vår frukostträff idag!

Mattias (Leg Psykolog) berättade om vilket bra verktyg OSA (2015:3) är för ett stödjande ledarskap och effekter av detta.

Erica (sjukgymnast/ergonom) förklarade på ett proffsigt men enkelt sätt vad våra ryggar behöver för att må väl. Vår nya Företagssköterska Anne var också på plats denna morgon och presenterade sig för våra trevliga kunder.

Organisatorisk- och social arbetsmiljö

Saluta Företagshälsa är godkända av AFA att genomföra olika arbetsmiljöutbildningar.

När chefer och/eller skyddsombud går en arbetsmiljö utbildning kan stöd sökas från AFA om företaget är anslutna till dem.

Den 25e maj har vi utbildning i OSA (AFS 2015:3)

Företags

massageNu är vi ingång med massage för våra företag på Saluta. Det är en behandlande massage ink triggerpunkts behandling och töjningar vid behov.

Massagen utförs på er arbetsplats eller hos oss på Saluta.

arbetsmiljö


De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte bara lagkrav utan skapar goda förutsättningar till ökad frisknärvaro, produktivitet samt hållbar och säker arbetshälsa.


hälsa i arbetslivet

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.

hälsounder-

sökning

Syftet med en hälsoundersökning är att genom tidig upptäckt öka möjligheten att vid behov sätta in åtgärder i tid för att undvika att ohälsa utvecklas..

Vissa brancher kräver lagstadgade medicinska undersökningar

Tidiga insatser


Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp problem i tid.

Tidiga och proaktiva insatser både förebygger ohälsa och förbättrar arbetsmiljö och välmående på arbetsplatsen.