Tillgänglighet och tidiga insatser

- Skapar förutsättningar till bättre arbetshälsa. 

saluta företagshälsa

SALUTA Företagshälsa erbjuder tjänster inom företagshälsovård som grundar sig på forskning och evidens. Vi hjälper företag att rusta sig för morgondagens utmaningar där förutsättningar skapas så ALLA medarbetare får möjlighet att prestera hållbart och säkert över tid.

Buller

Det kan vara ljud som ”bara” stör dig eller ljud som kan skada din hörsel. Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för arbetsfrånvaro, olyckor och anställda som inte orkar jobba med full kapacitet.


Saluta har erbjuder bullermätningar på arbetsplatsen samt hörselkontroll för medarbetare med en av marknadens modernaste audiometer,

Vid behov hjälper vi till med åtgärder både på arbetsplatsen samt för medarbetaren.

arbetsmiljö


De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte endast lagkrav. Detta leder även till ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och inte minst ökad lönsamhet.hälsa i arbetslivet

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.


kartläggning


Hur mår företaget?

För att öka förutsättningarna att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt behöver du som arbetsgivare förstå alla delar av din organisation. Genom validerade frågeformulär så kartlägger vi nuläget för medarbetare, ledarskap och organisationsnivå.

hälsolots


En tjänst som hjälper företag att förebygga ohälsa och förbättra arbetsmiljön på arbets-platsen. Den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa som leder till sjukskrivningar har ökat drastiskt de senaste åren men kan med tidiga insatser förebyggas.